dinsdag 28 april 2015

Maart 30 2015 Help, de puberteit!Lia stuurde ons dit artikel over puberteit bij honden. Onlangs werden we geconfronteerd met een paar situaties en vragen van een paar van onze adoptiehonden in hun puberteit.
Daarom hier een weergave van het artikel van Clara ten Oever:
Alle sociale dieren (dieren die in groepen leven) maken een puberteit door. Een belangrijke fase van fysieke en mentale veranderingen, die dient als voorbereiding op de volwassenheid. Dan moeten ze zelf keuzes kunnen maken, weten te overleven en nakomelingen kunnen grootbrengen. En juist gedurende de puberteit leren sociale dieren dit alles. Ze moeten grenzen opzoeken om volwassen te worden. Daarom groeit het hersengedeelte waar de emoties huizen het eerst en blijft het verstand nog even achter. Anders zou de durf om grenzen op te zoeken er niet zijn.
Wat betekent dit in de omgang met onze hond? Je zou kunnen zeggen dat je niet wilt dat je hond onafhankelijk wordt, dat hij alleen dingen op commando mag doen, dus niet zelf hoeft na te denken. Dat hij toch niet zelf zijn eten hoeft te zoeken en dat wij de pups toch al met 8 weken bij hen weghalen. Maar om uit te groeien tot een stabiele, zelfverzekerde volwassen hond is het juist heel belangrijk dat hij leert zelf beslissingen te nemen, zodat hij niet angstig zal zijn voor de wereld om hem heen.
De puberteit kan voor hond en eigenaar een moeilijke fase zijn. Maar er valt zeker ook veel te genieten. De manier waarop je je hond in deze periode begeleidt is van groot belang voor zijn verdere leven. Kennis van de hondentaal is een geweldige hulp tijdens de puberteit van je hond en bovendien enorm belangrijk voor het welzijn van honden. En ook al zullen we ze bij lange na nooit zo goed kunnen begrijpen als hun moeder en hun andere soortgenoten, met de kennis die we vandaag de dag hebben van honden komen we een aardig eind.
‘’Hij moet gewoon luisteren’’ zeggen veel mensen. Maar dat is nu juist erg moeilijk als je hersenen je regelmatig in de steek laten en je hormonen ‘’opstandig’’ zijn. Tijdens de puberteit wordt het brein gevoeliger voor prikkels van buiten. Puberhonden zijn snel afgeleid en vergeten alles waarvan je denkt dat ze het geleerd hebben. Net mensenpubers: op de fiets lijkt het alsof ze nooit verkeerslessen in groep 7 hebben gehad.  Ze fietsen al slingerend in brede rijen en sms-end voor je auto langs, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat je hén voorrang geeft, ook waar ze dat niet hebben! De wereld van mensen- en hondenpubers bestaat voornamelijk uit henzelf en jawel … de andere pubers. En uit actie en avontuur.
Rond de 5-7 maanden begint bij honden de vroege puberteit. Die eerste fase duurt tot ongeveer de 10de maand. Hun hersenen kunnen dan heel weinig prikkels verdragen. Het is een lastige fase, waarin je ze soms het liefst achter het behang zou willen plakken! Zonder kleerscheuren (vaak letterlijk) kom je er meestal niet doorheen.
In de eerste 2 jaar maakt een hond een aantal angstfasen door. In de puppytijd vinden de eerste twee angstfasen plaats. Met 9 maanden, gedurende de vroege puberteit dus, volgt de derde angstfase in het jonge hondenleven. Rond de 13de-14de maand de vierde en de laatste ongeveer tussen 16 en 20 maanden. De angstfasen duren 1 tot 2 weken. Deze maken het er voor de door hormonen geplaagde hond, tijdelijk ook nog eens onderhevig aan verstandelijke beperkingen, niet makkelijker op. De hond kan schrikkeriger en angstiger worden en reageren op dingen of situaties die hem eerder niet leken op te vallen. In de omgang met andere honden en mensen wordt hij onzekerder. Op onbekende situaties en geluiden zal de hond gevoeliger reageren. Één slechte ervaring kan tijdens een angstfase grote impact hebben voor het hele leven. Het kan iets zijn dat voor ons onbetekenend lijkt.
Vanaf 11 maanden tot ongeveer 2,5 à 4 jaar volgt een lange periode waarin honden emotioneel instabiel zijn: de (tweede) puberteit. De duur wisselt van hond tot hond, is afhankelijk van ras en grootte en wellicht ook van de omstandigheden waaronder een hond opgroeit. Een Jack Russel kan met 2 jaar al volwassen zijn, terwijl een Wolfshond dan nog een ‘’kind’’ is. Een Labrador blijft nog lang genieten van de kindertijd. Het is een hobbelig pad richting volwassenheid. De ene dag lijkt de hond zowaar verstand te bezitten, maar nog geen dag later lijkt niets daar meer op te wijzen! Bij de reuen zijn de concentraties testosteron heel hoog, veel hoger dan bij een volwassen reu. En dat kan tijdelijk zorgen voor moeilijkheden met andere reuen, een verhoogde waaksheid en reactiever gedrag. In deze fase hebben honden meestal geen controle over de emoties en kunnen ze vaak niet nadenken (zoals gezegd groeien de verschillende hersengedeeltes niet tegelijkertijd). Ook hierin zijn ze weer net als mensenpubers: ‘’Ik ben de enige van mijn klas die mijn kamer moet opruimen! Jullie zijn de stomste ouders in de wereld!’’ Na zich vervolgens een tijdje in hun kamer opgesloten te hebben, is de kans groot dat ze weer vrolijk naar beneden komen. Niets aan de hand. Aan al die overspannen gevoelens kunnen pubers niets doen. En hoe meer je daar als ouder van je kind of begeleider van je hond  tegenin gaat, hoe erger het wordt. Als de hond tijdens de pubertijd goed wordt begeleid, dan zal hij geleidelijk rustiger en evenwichtiger worden. Zoals hierboven beschreven gaat dit, van dag tot dag bekeken, met horten en stoten.
Het is belangrijk om te weten dat je hond niet lastig is om jou te pesten, laat staan om te proberen ‘’de baas te worden’’ zoals vaak nog wordt gedacht. Het is onzinnig te denken dat het verstandig is om je hond ‘’te laten zien wie de baas is’’ als hij niet luistert of ongewenst gedrag vertoont (dit gebeurt dan vaak ook nog op een hardhandige manier). De ‘’kindertijd’’ van de hond is de meest kwetsbare fase, waarin ze makkelijk voor de rest van hun leven beschadigd kunnen worden. De asielen zitten niet voor niets vol met honden in juist deze leeftijdsfase. 
Het verstand bemoeit zich in de puberteit dus niet al te veel met de emoties en het gedrag. Door de grotere prikkelgevoeligheid kan het stress-niveau bij de hond snel oplopen. Een hond kan dan bijterig worden of andere stress-signalen vertonen. Vaak zijn dit ongewenste gedragingen, zoals problemen met bezoek, dingen vernielen of rijgedrag. Je kunt je hond helpen door zoveel mogelijk stressvolle situaties te voorkomen en te zorgen voor rust en voldoende slaap. Ga geen conflicten aan, maar probeer problemen op een vriendelijke manier op te lossen. Gebruik geen dwang en ban alle vormen van straf uit. Je wilt geen hond die bang voor je is en de wereld om hem heen. Die niets durft zonder er eerst een commando voor te hebben gekregen. Geef je viervoeter de tijd zich te ontwikkelen tot een zelfverzekerde stabiele hond. En tijd om de wereld om hem heen te leren kennen in zijn eigen tempo. Verlang weinig en stel grenzen op een vriendelijke manier, bied veiligheid en structuur en vergeet ook niet af en toe te genieten van zijn ondeugendheden. Het gaat allemaal voorbij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten