zondag 13 december 2015

November 21 2015 Blij en een beetje trots: een mooie collecte-opbrengst.


Samen zijn we wijkhoofd van Bolsward van de collecte van de Dierenbescherming. Helaas zijn er te weinig collectanten, dus lopen we zelf veel avonden. Maar toen we hoorden, hoeveel de collecte dit jaar had opgeleverd, waren we blij en een beetje trots. Dit jaar is de opbrengst € 1568,48 (vorige jaren € 1200 à € 1300). Terwijl in de hele gemeente (en Súdwest-Fryslân met als hoofdplaats Sneek behoort tot de grootste gemeenten in Nederland) € 9526,66 is opgehaald. Bolsward’s aandeel hierin gaat dus vooruit. Ons collectantenbestand stijgt langzamerhand ook, en er zitten gelukkig een paar kanjers onder, maar we hadden dit jaar ook wat pech, omdat een aantal echt verhinderd was deze keer. We gaan lekker door, want hoewel het in Spanje en Roemenië stukken erger is, blijft ook hier altijd strijd voor dierenwelzijn nodig. De Dierenbescherming doet belangrijke dingen: zwerfkattenprojecten, asielen, dierenambulance, inspectiedienst voor verwaarloosde en mishandelde dieren, dieren in de vee-industrie, in het wild levende dieren en, niet minder belangrijk, de voorlichting: i.h.a. en in het bijzonder van de overheid (bij wetgeving) en van jongeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten