zondag 13 december 2015

November 29 2015 Bezoek aan het jaarlijkse AFP Symposium op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht afgelopen week


Onze stichting Esperanzahoopvoorhonden is aangesloten bij het het Stray Animal Foundation Platform: een onafhankelijk, wereldwijd opererend platform voor organisaties die zich inzetten voor zwerfdieren. Naast educatie, informatie van consumenten over adoptie van buitenlandse honden, symposia en wetenschappelijk onderzoek, brengt AFP verbindingen in de zwerfdierenwereld tot stand en ijvert er bij overheden en grote dierenwelzijnsorganisaties voor dat NGO’s en stichtingen in hun werk en in hun boodschap meer serieus genomen worden.

 
‘Nederland zwerfkattenarm in 2025.’
Waren er vorig jaar sprekers over projecten in Roemenië en Spanje, dit jaar was het meer binnenlands gericht en wel op de zwerfkattenproblematiek. Het AFP zet zich in voor een zwerfkattenarm Nederland in 2025. Er ligt inmiddels een onderzoek, evenals de eerste contouren van een projectplan. Maar het valt niet mee om in Nederland zoiets van de grond te krijgen op een verantwoorde manier. Er zijn zelfs nog enkele provincies als Utrecht en Friesland waar gedeputeerden liever een vergunning voor afschieten aan jagers geven dan mee te werken aan goede regionale TNR-projecten en een echt goed TNR-beleid (vangen, steriliseren, terugzetten) met TNR-protocollen over monitoring van populaties en het signaleren van nieuwe gevallen. Terwijl niet afschieten (met alle kwalijke kanten van dien), maar TNR de enige manier is om het probleem op termijn structureel op te lossen. De wetenschapswinkel heeft nu het rapport ‘Als de kat van huis is’ gepubliceerd: een onderzoek naar de situatie van zwerfkatten in Nederland. Vele organisaties houden zich hier mee bezig, maar er is onvoldoende samenwerking. M.u.v. de Dierenbescherming houdt men geen administratie bij en vaak valt de wilde zwerfkat buiten de boot. De politiek in Nederland wil tot nu toe niet aan een chip- en registratieverplichting voor katten en aan verplichte castratie voor dieren in opvangen, zoals in België wel het geval is. Een centrale administratie en een centraal meldpunt is nodig. 144 komt niet voor echte wilde zwerfkatten bv. Ook het beleid rond de uitzetvergunningen vraagt om heroverweging (d.i. het na castratie mogen terugzetten van dieren op hun ‘zwerflocatie’) Die worden nu alleen verleend aan de Dierenbescherming, AFP, de Sofiavereniging en de Kattenbescherming.
Het rapport ligt nu bij de RDA, de raad voor Dierenaangelegenheden. Pas als deze een advies heeft uitgebracht, kan worden gestart met de realisatie: het werven van fondsen hiervoor en het starten van echte actie.
 
De zaal in de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht
Isabel Sternheim zette deze foto op Facebook. Dat vinden we nooit leuk, maar voor deze serieuze zaak was het OK.
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten